Asigurarea transparentei veniturilor salariale


Potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art.2 alin.(1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice.

Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

Verificarea respectarii acestei obligatii intra in competent Inspectiei Muncii.

Nerespectarea prevederilor legale mentionate anterior atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice în cauza si se sanctioneaza cu amenda între 5.000 si 10.000 lei.Liste functii din cadrul ITM Ialomita


30 septembrie 2017

31 martie 2018

30 septembrie 2018

31 martie 2019

30 septembrie 2019

31 martie 2020

30 septembrie 2020

31 martie 2021

30 septembrie 2021

31 martie 2022