INFORMATII PRIVIND SIMPLIFICAREA ADMINISTRATIEI       În vederea aplicării “OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative“, ITM Ialomita precizează următoarele:
       Potrivit art. 2 alin. (1)-(2) din OUG nr. 41/2016, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail.
       În acest context, informăm publicul ITM Ialomita că adresa de email la care se primesc copii electronice după Cartea de Identitate este : itmialomita@itmialomita.ro cu mentiunea că în interiorul emailului este necesara specificarea scopului pentru care a fost trimisă copia electronică (eliberare parola, eliberarea bazei de date privind registrul electronic, etc.)
       Prin alegerea modalitatii de transmitere electronică a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public își asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor si alte evenimente similare, care țin de circulația datelor prin internet. Autoritatea publică nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operational. În cazul în care nu primiți mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresați telefonic la numerele :0243-215146, secretariat ITM Ialomita.