Rapoarte de activitate ITM IalomițaRaport de activitate ITM Ialomita anul 2022 Raport evaluare 544 an 2021 Raport evaluare 544 an 2020 Program propriu ITM 2021 Raport de activitate ITM an 2020 Raport anual evaluare petiții 2020 Raport de activitate Serviciu Control Relații de Muncă 2020 Raport de activitate Compartiment Control Muncă Nedeclarată 2020 Raport de activitate Compartiment Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă 2020 Raport de activitate SSM 2020 Program cadru ITM 2018 Relații de muncă 12 luni 2017 Program propriu de acțiuni 2017 Raport evaluare 544 an 2017 Raport petiții an 2017 Raport SSM an 2017