Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita

Situatie venituri nete salariati

Asigurarea transparentei veniturilor salariale

Potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art.2 alin.(1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice.

Lista trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
  • salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de īncadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
  • valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
  • valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
  • orice alte drepturi īn bani si/sau īn natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
  • orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.
Verificarea respectarii acestei obligatii intra in competent Inspectiei Muncii.
Nerespectarea prevederilor legale mentionate anterior atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice īn cauza si se sanctioneaza cu amenda īntre 5.000 si 10.000 lei.

Lista functiilor la septembrie 2017 din cadrul ITM IALOMITA

Lista functiilor la martie 2018 din cadrul ITM IALOMITA

Lista functiilor la 30 septembrie 2018 din cadrul ITM IALOMITA