Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

             Adresa :  Strada Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1-A

                               Loc.Slobozia,Jud.Ialomita cod 920033

               Telefon : 0243.215.146, 0243.213.449

               Fax : 0243.220.452

               E-mail : itmialomita@itmialomita.ro

                             www.itmialomita.ro

       Persoana de contact : Caras Camelia Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul

       Cod fiscal:RO 4506958

       Cont IBAN:RO83TREZ3915032XXX002898  (taxe +comision)

PROGRAM DE COMUNICARE A INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

         LUNI :           1000 1200

         MARTI:         1000 1200

         MIERCURI:  1630 1830

         JOI :              1000 1200      

         VINERI :       1000 1200        

Persoana desemnata pentru difuzarea informatiilor de interes public:

Caras Camelia Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA INSTITUTIEI SI A FUCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

INSPECTOR SEF                                      Petcu Marius Daniel

INSPECTOR SEF ADJUNCT                 Bordei Mihaita
RELATII DE MUNCA

INSPECTOR SEF ADJUNCT                  Nedelcu Marian
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

SEF SERVICIU                                           State Aurelia
RELATII DE MUNCA

SEF SERVICIUL ECONOMIC                  Ilie Violeta
ACHIZITII PUBLICE SI
EXECUTARE SILITA

 

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC :

CARAS CAMELIA Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul

 

Decizie Inspector Sef - audiente
Model fisa de inscriere in audienta