Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita

BINE ATI VENIT

    Conform HG nr 4 din 13 ianuarie 2021, incepand cu 13.01.2021, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2300 lei lunar.

    Anuntam publicarea unei noi versiuni a aplicatiei Revisal în data de 21 decembrie 2020. Revisal 6.0.8 va cuprinde actualizari ale codului COR precum si o serie de modificari ce urmează a fi descrise pe site-ul Inspectiei Muncii.

    În vederea actualizarii sistemului informatic REGES, portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului va fi indisponibil angajatorilor în perioada 18.12.2020 ora 14:00 - 19.12.2020 ora 14:00.


 

GHID DE COMPLETARE SI TRANSMITERE A REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR PENTRU ÎNREGISTRAREA REDUCERII TIMPULUI DE MUNCA A SALARIATILOR ÎN BAZA OUG NR. 132/2020 – ART. 1

Inspectia Muncii desfasoara o campanie de informare online a cetatenilor straini aflati la studii, care doresc sa desfasoare activitati de lucru în România si a angajatorilor care doresc sa utilizeze ca forta de munca cetateni straini, prin angajare sau detasare. Materialele informative sunt disponibile atât în limba româna, cât si engleza.

A aparut Ordinul nr. 1140/2020, referitor la aprobarea Metodologiei de întocmire si transmitere a Registrului electronic de evidenta a zilierilor, precum si înregistrarile care se efectueaza în acesta, care va intra în vigoare în data de 25.07.2020 !!!

Instructiunile si aplicatiile actualizate pentru REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A ZILIERILOR.

În scopul obtinerii numelui de utilizator si a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM Ialomita sau, după caz, transmite prin e-mail la itmialomita@itmialomita.ro , următoarele documente:

a) cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obtinerea numelui de utilizator si a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;

c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului/certificatul de înregistrare fiscală;

e) copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute

la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011,republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) declarație pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau,

după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Anexa 1 - Cerere

Anexa 2 - Declaratie

Conectare la aplicatia web aferenta Registrului electronic de evidenta a zilierilor

RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA EFECTUAREA CURĂTENIEI IN SECTORUL NON MEDICAL

RECOMANDARI PRIVIND PREVENIREA RASPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA RELUAREA ACTIVITATII ÎN UNITATILE DE FRIZERIE, COAFURA SI COSMETICA

RECOMANDĂRI privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) la reluarea activitătilor de transport, distributie si încărcare/descărcare mărfuri

RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) ÎN CĂMINELE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

RECOMANDĂRI pentru lucrători privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situatia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă

RECOMANDĂRI PENTRU LUCRĂTORI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECTIEI CU COVID 19 LA LOCURILE DE MUNCĂ

Recomandarile Inspectiei Muncii ca urmare a masurilor speciale de control si prevenire a infectiei virale cu COVID-19

INFORMARE a INSPECTIEI MUNCII privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munca

O NOUA INFORMARE a INSPECTIEI MUNCII privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de munca

Atentie AGENTI DE PLASARE FORTA DE MUNCA ÎN STRAINATATE - FORMULARE

Atentie AGENTI DE PLASARE FORTA DE MUNCA ÎN STRAINATATE - FORMULARE


Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Ialomita este un organ de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, cu exceptiile prevazute de lege.

In indeplinirea obiectivelor Inspectiei Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca a preluat atributiile care reveneau Camerelor de Munca din cadrul Directiilor Generale de Munca si Protectie Sociala conform prevederilor Legii nr.130/1999, cu modificarile ulterioare, precum si atributiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protectia Muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr.90/1996 si de alte acte normative in vigoare.

 
 
 

Important - Informatii privind legea prevenirii nr 270 din 2017
Pentru mai multe detalii click aici

 

Avertisment munca in strainatate

In perioada 21-25 septembrie 2020, Platforma europeana pentru itensificarea cooperarii în materie de munca nedeclarata (UDWP), al carei membru este si Inspectia Muncii, împreuna cu Comisia Europeana, desfasoara, sub denumirea #EU4FairWork, o Campanie europeana de constientizare a lucratorilor si angajatilor cu privire la beneficiile muncii declarate. În acest context, materialele elaborate în cadrul Platformei, pot fi obtinute de pe site-ul Comisiei Europene, accesând urmatorul link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&;langId=en

 
 
 
 
 

Pentru a putea vizualiza unele dintre documentele incluse pe acest site aveti nevoie de un program Office si de Acrobat Reader care il puteti downloada de aici -->